1
apr

Leksehjelp

På Røde Kors leksehjelp får elevene bistand med skolearbeidet etter skoletid.

Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme. Det kan være mange ulike årsaker til dette. Men uten hjelp med leksene kan det bli vanskelig å mestre skolehverdagen. Frafallet fra skolen er en av de største samfunnsutfordringene vi står overfor i Norge i dag. Det er en nær sammenheng mellom svake karakterer i grunnskolen og senere frafall i videregående. Det er også en tydelig sammenheng mellom frafall og svak tilknytning til arbeidsmarkedet. Dette frafallet ønsker Røde Kors leksehjelp å bremse.

Røde Kors leksehjelp skal være en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring, motivasjon og et godt læringsmiljø. På leksehjelpen møter elevene voksne med fagkunnskap og erfaring. De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon, i et miljø med trygge rammer. Røde Kors leksehjelp tilbys i dag til elever på mellom- og ungdomstrinnet og videregående skole. Med leksehjelpstilbudet ønsker Røde Kors å bidra til at elevene kan ta den utdannelsen og de yrkesvalgene de ønsker.

Dersom du vil vite mer om denne aktiviteten, ta kontakt med Fana Røde Kors eller klikk på denne lenken for å registrer deg som frivillig for å bli en leksehjelper.

Røde Kors leksehjelp skal være en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring, motivasjon og et godt læringsmiljø. På leksehjelpen møter elevene voksne med fagkunnskap og erfaring. De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon, i et miljø med trygge rammer. Røde Kors leksehjelp tilbys i dag til elever på mellom- og ungdomstrinnet og videregående skole. Med leksehjelpstilbudet ønsker Røde Kors å bidra til at elevene kan ta den utdannelsen og de yrkesvalgene de ønsker.

For å bli frivillige og leksehjelper i Røde Kors stiller vi noen krav til den enkelte.

Den som vil bli leksehjelp må:

 • Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
 • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring
 • Ha fylt 18 år
 • Ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet
 • Levere politiattest

 

21
mar

Byvettreglene

 

 1. Tilpass aktivitetene dine etter muligheter og evner.
 2. Ta hensyn til omgivelsene dine.
 3. Vær forberedt på skuffelser og tilbakeslag. Ikke alt kan lykkes hver gang!
 4. Vær rustet til å hjelpe både deg selv og andre.
 5. Gjør gode valg. Gjenkjenn ensomhet og ta kontakt!
 6. Bruk ditt indre kart og kompass. Sett deg mål det er mulig å nå.
 7. Ingen bør gå alene for lenge. Det er en skam å snu ryggen til.
19
mar

De nye fjellvettreglene

Her er de nye fjellvettreglene som ble lansert i februar 2016. De nye fjellvettreglene har fokus på opplæring og refleksjon i forhold til egen og andres sikkerhet. Planleggingsfasen er mer vektlagt enn i de gamle fjellvettreglene.

18
mar

Informasjonsmøte for nye frivillige

RK-Frimerke01 RK-Frimerke02

Det ble arrangert et felles informasjonsmøte for nye frivillige hos Fana Røde Kors den 16.mars kl 17:30
Sted: Røde Kors huset, Jacob Kjødes veg 9, 5232 Paradis.

Program

 • Velkommen
 • Røde Kors 150 år
 • Røde Kors introduksjon/ Veien videre som frivillig/opplæring
 • Fana Røde Kors (hva vi har og hva vi ønsker)

Oppvekst

 • Barnas Røde Kors, Røde Kors Ungdom, Multimix
 • Leksehjelp
 • Migrasjon/asyl/sosial inkludering

Røde Kors Hjelpekors

 • Kort introduksjon

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF)

 • Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) er Røde Kors sin satsning for ungdommer mellom 13 og 16 år.
 • Kort introduksjon

Besøkstjenesten/sosial inkludering

 • Kort introduksjon

Spørsmål og svar

 

16
mar

Velkommen til Fana Røde Kors sin hjemmeside

Takk for at dere tok turen innom vår nye hjemmeside. Sidene er fortsatt under arbeid, men kom gjerne tilbake senere.