Hindrer og lindrer nød

Fana Røde Kors tilbyr en rekke aktiviteter i nærmiljøet og trenger flere frivillige som kan sikre gjennomføring av aktivitetene innen Omsorg, Beredskap og Hjelpekorps.
Tusenvis av nordmenn er ensomme. De mangler noen å dele gleder og sorger med, og føler seg ofte isolert. Røde Kors Besøkstjeneste organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen.Røde Kors leksehjelp skal være en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring, motivasjon og et godt læringsmiljø. På leksehjelpen møter elevene voksne med fagkunnskap og erfaring. De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon, i et miljø med trygge rammer. Røde Kors leksehjelp tilbys i dag til elever på mellom- og ungdomstrinnet og videregående skole. Med leksehjelpstilbudet ønsker Røde Kors å bidra til at elevene kan ta den utdannelsen og de yrkesvalgene de ønsker.Barnas Røde Kors (BARK) er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder (6-12 år). Det legges til rette for gode mestringsopplevelser, og barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. I BARK skjer de fleste aktivitetene utendørs, og barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og aktiv måte.
Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten og har mange tusen frivillige over hele landet. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats. Vi bistår nødetatene ved leteaksjoner, ulykker, kriser og naturkatastrofer. Dere vil også se oss på sanitetsvakter ved idrettsstevner, festivaler, konserter etc.Røde Kors førstehjelp og friluftsliv (RØFF) er Røde Kors sin satsning for ungdommer mellom 13 og 17 år i Fana bydel. Tilbudet ligger under Fana Røde Kors Hjelpekorps. Vi har fokus på friluftsliv og førstehjelp – og oppbygning mot Hjelpekorps der man kan bli aspirat når man er 18 år.Røde Kors Beredskapsvakt har som målsetting å kunne mobilisere personer som melder seg til frivillig innsats for lokalmiljøet dersom en alvorlig hendelse inntreffer.


Fana Røde Kors © 2021 | Orgnr. 971 352 264