2017 februar / Fana Røde Kors

hjertekompresjon-e1488086337802.jpg
21/feb/2017

I dag går starten på en nasjonal dugnad for å redde 200 flere liv etter plutselig hjertestans utenfor sykehus. Nå går helsetjenesten, samarbeidende etater, frivillige, arbeidslivet og andre interessenter sammen om livslang førstehjelpsopplæring av publikum og styrking av samspillet mellom innringer og AMK-operatører.

Vi kan redde 200 liv årlig dersom vi blir bedre på å gi livreddende førstehjelp. Mer enn 3000 nordmenn rammes hvert år av hjertestans.12 000 rammes av hjerneslag.

Du er aldri alene når du ringer 113!

https://www.facebook.com/helseogomsorgsdepartementet/videos/10155190209099474/


Fana_sos_medier.png
01/feb/2017

Til alle medlemmer i Fana Røde Kors.

Fana Røde Kors innkaller herved, iht. Lokalforeningens lover, til årsmøte
onsdag 22.februar 2017 klokken 18:00, Jacob Kjødesvei 9. Paradis

Registrering av delegater og observatører fra klokken 17:30

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste.
  • Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  • Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalender år.
  • Reviderte regnskaper, inkludert revisjonsberetning, for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår.
  • Handlingsprogram/ budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende kalenderår.
  • Valg
  • Valg av revisor.

For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha fylt 15 år og betalt sin kontingent i løpet av de siste 14 måneder innen møtets begynnelse.
Bare de som er til stede på lokalforeningens årsmøte kan stemme. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptellingen.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Arne Jan Nilsen
Styreleder, Fana Røde Kors

 

Årsmøtepapirene kan en finne her:

Årsmøte 2017


Fana Røde Kors © 2021 | Orgnr. 971 352 264