Hindrer og lindrer nød

Fana Røde Kors tilbyr en rekke aktiviteter i nærmiljøet og trenger flere frivillige som kan sikre gjennomføring av aktivitetene innen Omsorg, Beredskap og Hjelpekorps.
Tusenvis av nordmenn er ensomme. De mangler noen å dele gleder og sorger med, og føler seg ofte isolert. Røde Kors Besøkstjeneste organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen.Røde Kors leksehjelp skal være en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring, motivasjon og et godt læringsmiljø. På leksehjelpen møter elevene voksne med fagkunnskap og erfaring. De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon, i et miljø med trygge rammer. Røde Kors leksehjelp tilbys i dag til elever på mellom- og ungdomstrinnet og videregående skole. Med leksehjelpstilbudet ønsker Røde Kors å bidra til at elevene kan ta den utdannelsen og de yrkesvalgene de ønsker.Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten og har mange tusen frivillige over hele landet. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats. Vi bistår nødetatene ved leteaksjoner, ulykker, kriser og naturkatastrofer. Dere vil også se oss på sanitetsvakter ved idrettsstevner, festivaler, konserter etc.RØFF er for ungdommer mellom 13 og 17 år. Deltakerne i RØFF får livsviktig kunnskap om førstehjelp og ferdsel i naturen, slik at de kan hjelpe venner og familie hvis uhellet skulle være ute. Det er også en fin arena for dem som ønsker et spennende og aktivt fritidstilbud.

Fana Røde Kors © 2023 | Orgnr. 971 352 264