Hjelpekorps

Fana Røde Kors Hjelpekorps
– spenning med mening!


Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten og har mange tusen frivillige over hele landet. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats. Vi bistår nødetatene ved leteaksjoner, ulykker, kriser og naturkatastrofer. Dere vil også se oss på sanitetsvakter ved idrettsstevner, festivaler, konserter etc.

Frivillig i Hjelpekorpset

Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon. Du vil få opplæring og veiledning, bevis for dine opparbeidede kompetanser, samt muligheter for å drive med aktiviteter tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser.

For å bli aktiv i Fana Røde Kors Hjelpekorps må du være fylt 17 år, og gjennomgå en grunnutdannelse. Grunnutdannelsen består følgende kurs:

  • Introduksjon til Røde Kors.
  • Dette er Røde Kors Hjelpekorps.
  • Psykososial førstehjelp.
  • Kvalifisert førstehjelp.
  • Kvalifsert samband med nødnett.
  • Kvalifisert søk og redning.

Dette søker vi:

  • Normalt god fysikk er viktig på generelt grunnlag og særlig i søk- og redningsoperasjoner.
  • Friluftsliv- og førstehjelpskunnskaper kan være en fordel.
  • Som hjelpekorpser forventes det at du er villig til å forplikte deg til det frivillige arbeidet du ønsker å utføre.
  • Du må kunne møte medmennesker med respekt, og være beredt til å yte hjelp og støtte i en krisesituasjon.

Vi spesialiserer oss innen:

Førstehjelp

Røde Kors er til for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Gjennom grundig kursing og kontinuerlig trening lærer vi opp medlemmer i psykososial og livreddende førstehjelp. Kursingen er en del av den generelle utdanningen for å bli et godkjent hjelpekorpsmedlem, og det er gode muligheter for videreutdanning innen førstehjelpskompetanse.

Dyktige instruktører reiser ofte ut til eksterne aktører for opplæring i livreddende førstehjelp. Kursets innhold tilpasses grupper og formål.

Søk og redning

Fana Røde Kors Hjelpekorps har som en primæroppgave å bistå ved søk- og redningsaksjoner i området vårt.
For å delta i redningsaksjoner må medlemmene være godkjent, som betyr at man må fullføre alle kursene i grunnutdannelsen. Det er gode muligheter for videreutdanning innen relevante fagområdene som for eksempel sjø, vinter, skred og barmark.

Sanitetsvakter

Fana Røde Kors Hjelpekorps bistår med sanitetsvakter ved ulike arrangementer som idrettsstevner, festivaler, konserter etc. Hjelpekorpset bidrar til økt sikkerhet for deltakere og publikum.


Kontakt informasjon:

Fana Røde Kors Hjelpekorps:  fanarkh@fanarkh.no

Korpsleder: 934 36 881
Operativ leder: 934 36 882
Vakttelefon: 934 36 880  (kun viktige henvendelser)

Fana Røde Kors © 2023 | Orgnr. 971 352 264