Kampanje / Fana Røde Kors

FanaRK-Morkeste-dag-01.jpg
30/nov/2021

Tirsdag morgen stod medlemmer fra Fana Røde Kors på bybanestoppene på Lagunen og Nesttun. Her kunne forbipasserende varme seg med kaffe, få utdelt drops og reflekser, eller slå av en prat med de frivillige med de oransje refleksvestene. Anledningen var at vi går inn i årets mørkeste tid. Med markeringen av «årets mørkeste dag» ønsker Røde kors å øke bevisstheten rundt ensomhet og hvordan man kan bidra til å lindre den. Aksjonen skal være en påminnelse om hvor stor rolle ett enkeltmenneske kan ha for noen som trenger det.

Vi går inn i den mørkeste måneden i året. En refleks symboliserer Røde Kors sine verdier, at alle skal bli sett, enten man er ung eller gammel eller har gått seg vil. Nå i covid-tiden er det veldig mange som ikke opplever å bli sett, og det er dette vi har lyst å fokusere på, sier Bernt Hindenes

Røde kors oppsummerer hovedbudskapet for «årets mørkeste dag» slik:

 • 1 av 4 føler seg nå mer ensomme enn før pandemien brøt ut. Ta godt vare på hverandre!
 • Ensomhet rammer bredt – spesielt i år. Røde Kors ønsker å løfte oppmerksomheten om ensomhet når dagene er på sitt mørkeste. Ensomheten treffer både unge og eldre.
 • Vi kan alle føle oss ensomme, og vi kan alle være den ene som har stor betydning for andre som er ensomme. Ved å lyse opp årets mørkeste dag er du med på å minne oss alle om betydningen av enkeltmenneskers handlinger.
 • Engasjer deg – bli frivillig! Vil du være med på å bidra? Bli frivillig i Røde Kors – vi har mange aktiviteter som skaper sosiale møteplasser og reduserer ensomhet.


HLR.png
05/apr/2020

Er du nærmest den som blir akutt syk eller skadd er det du som må ta ansvar og hjelpe. Din kunnskap og innsats kan redde liv.

Førstehjelp er ferskvare. Det er viktig å oppdatere seg på førstehjelp hvert andre år.

Undersøkelse av personer som er skadet og/eller bevisstløse:
De første minuttene er avgjørende for hvordan det kommer til å gå med pasienten. Derfor er det viktig at du undersøker pasienten systematisk, ringer etter hjelp og iverksetter nødvendige livreddende tiltak.


italita-stor-900x.jpg
04/apr/2020

I tillegg til fysisk førstehjelp etter en krise eller ulykke, er det også nødvendig med menneskelig støtte. Her er Røde Kors’ 4 prinsipper for psykososial førstehjelp:

VÆR nærværende. Hold deg så trygg og rolig du kan. Vær oppmerksom på kroppsspråket og stemmeleiet ditt. Presenter deg selv. Avpass øyekontakt og hold passe avstand til den du snakker med. Berøring kan være viktig for å berolige eller få kontakt, men oppleves forskjellig. Spør derfor på forhånd om det passer.

LYTT oppmerksomt. Vær tålmodig. Lytt til både ord og kroppsspråk. Aksepter pauser. Bruk korte setninger og gi klare beskjeder. Informer kort om vanlige krisereaksjoner.

AKSEPTER ulike reaksjoner. Alt fra tydelig sinne, gråt og redsel til stille tilbaketrukkenhet er normale reaksjoner på unormale hendelser. Sjokkreaksjoner skjermer de berørte slik at de får tid til gradvis å ta inn over seg det som har skjedd. La de berørte som ønsker det få snakke om hendelsen og gi dem informasjon om hendelsesforløpet, uten å oppmuntre til å snakke om følelser i den akutte fasen.

GI omsorg og praktisk hjelp. Skjerm berørte og hjelp dem til et trygt sted. Beskytt dem fra tilskuere og media. Forsikre deg om at berørte ikke fryser. Når det er mulig, tilby et teppe og noe å drikke. Sjekk ut umiddelbare behov. Fortell hva som blir gjort og hva du kan bidra med. Hold det du lover. Husk at berørte fortsatt har egne ressurser. Gi støtte slik at berørte kan oppleve noe mestring og opplevelsen av hjelpeløshet reduseres.

 


personligberedskap.jpg
03/apr/2020

Ved brann:

 • Redde, varsle, slukke.

Gi blod:

 • En halv liter blod kan redde tre liv

Ved pandemi:

 • Vaksine gir den beste beskyttelsen mot influensa
 • Vask hendene med såpe og rennende vann
 • Unngå å ta på øyne, nese og munn før du har vasket hendene

Fjellvett , sjøvett, badevett, festivalvett og kulde/vintervett:

 • Lær deg reglene og følg dem.

Ekstremvær:

 • Følg med på met.no
 • Følg med på flom -skred- og isvarsel på varsom.no
 • Sikre eiendom og verdier
 • Forbered deg på å være uten vann, vei og strøm
 • Følg sikkerhetsrådene fra myndighetene

Strømbrudd:

 • Sørg for alternativ strømkilde
 • Ha radio som går på batterier
 • Ha mat i form av tørrmat og hermetikk
 • Ha tilgjengelig alternative lyskilder
 • Sørg for nok drivstoff på bilen
 • Sjekk at naboen er trygg
 • Ha kontanter til nødvendige innkjøp

Vannet blir borte:

 • Følg med på varsel fra myndighetene
 • Følg med på myndighetenes håndtering av situasjonen

 

For mer detaljert og viktig informasjon gå inn på Beredskapssiden til Røde Kors:
rodekors.no/beredskap


FanaRK-Innsamling001-1.jpg
23/mar/2017

Fana Røde Kors gjennomførte den 22.03 en innsamlingsaksjon i forbindelse med den ekstraordinær humanitær situasjonen i Øst-Afrika.

17 medlemmer fra Hjelpekorpset stod med bøsser ved 5 kjøpesentre i Fana. Det rapporteres om mye flott giverglede.
I tillegg var det en del som benyttet muligheten til å Vippse eller gi via SMS.
Kvelden ble avsluttet med «dugnadsvafler» på Røde Kors Huset.

 

Du kan bidra med et lite bidrag på følgende måter til Røde Kors:

SMS med kodeord SULT (250 kr) til 2272
VIPPS til 2272 (valgfri sum)
Kontonummer: 8200 06 10190, merk SULT

Se også kampanjesiden på rodekors.no: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/kampanjer/matkrise-i-konfliktland/

 

Appell for Øst-Afrika


Fana Røde Kors © 2023 | Orgnr. 971 352 264