Lokalråd Hjelpekorps

Etter valgmøtet i Fana Røde Kors Hjelpekorps som ble avholdt den 22.02.2017 i forkant av det ordinære årsmøtet til Fana Røde Kors består lokalrådet i Fana Røde Kors Hjelpekorps nå av følgende medlemmer:

(Korpsleder stedfortreder er Administrativ leder)