Lokalråd Hjelpekorps

Lokalråd i Fana Røde Kors Hjelpekorps

Etter valgmøtet i Fana Røde Kors Hjelpekorps som ble avholdt 15.02.2018 i forkant av det ordinære årsmøtet til Fana Røde Kors består lokalrådet i Fana Røde Kors Hjelpekorps nå av følgende medlemmer:

Korpsleder stedfortreder er Operativ leder.

 

Valgkomite

Valgkomiteen består nå av:
Leder: Eivind Andreas Broen
Medlem: Siran Döpper
Medlem: Ole Myhre