Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

1. februar 2018 av Jonny Mikalsen
Fana_sos_medier.png

Til alle medlemmer i Fana Røde Kors

Fana Røde Kors innkaller herved, iht. Lokalforeningens lover, til årsmøte torsdag 15. februar 2018 klokken 19:00– Jacob Kjødesvei 9. Paradis

Registrering av delegater og observatører fra klokken 18.30.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalender år.
  4. Revidert regnskap for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår.
  5. Handlingsprogram/ budsjett for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende kalenderår.
  6. Valg
  7. Valg av revisor
  8. Innkomne forslag

Årsmøtepapirer

For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha fylt 15 år og betalt sin kontingent i løpet av de siste 14 måneder innen møtets begynnelse. Bare de som er til stede på lokalforeningens årsmøte kan stemme.

Blanke stemmer holdes utenfor ved opptellingen.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Kari Thorson
Styreleder, Fana Røde Kors

 

Valgkomiteens innstilling


Innstilling for lokalråd Hjelpekorps


Innstilling for lokalråd Omsorg

 

Fana Røde Kors © 2023 | Orgnr. 971 352 264