Innkalling til årsmøte i Fana Røde Kors

Innkalling til årsmøte i Fana Røde Kors

1. februar 2017 av Jonny Mikalsen
Fana_sos_medier.png

Til alle medlemmer i Fana Røde Kors.

Fana Røde Kors innkaller herved, iht. Lokalforeningens lover, til årsmøte
onsdag 22.februar 2017 klokken 18:00, Jacob Kjødesvei 9. Paradis

Registrering av delegater og observatører fra klokken 17:30

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste.
  • Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  • Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalender år.
  • Reviderte regnskaper, inkludert revisjonsberetning, for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår.
  • Handlingsprogram/ budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende kalenderår.
  • Valg
  • Valg av revisor.

For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha fylt 15 år og betalt sin kontingent i løpet av de siste 14 måneder innen møtets begynnelse.
Bare de som er til stede på lokalforeningens årsmøte kan stemme. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptellingen.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Arne Jan Nilsen
Styreleder, Fana Røde Kors

 

Årsmøtepapirene kan en finne her:

Årsmøte 2017

Fana Røde Kors © 2023 | Orgnr. 971 352 264