Besøkstjeneste

Besøkstjenesten er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer kontakt med andre.

Mange mennesker i Norge savner en fortrolig venn. Røde Kors besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre.

Fakta om Fana Røde Kors Besøkstjeneste

Ble startet 4.november 1957 som en av de første i Bergensområdet. Har i dag ca 60 aktive medlemmer og har også en gruppe pensjonerte besøksvenner som møtes jevnlig.

I tillegg til å besøke enkeltmennesker, har vi butikktraller på institusjoner i Fana og boktralle på Haukeland Sykehus.

Vi arrangerer hyggestunder på sykehjem og noen medlemmer hjelper til ved arrangementer på Eldresenteret på Nesttun. Det finnes også trimparti i regi av Fana Røde Kors besøkstjeneste, og det arrangeres bussturer for sykehjemsbeboere i Fana.

De som benytter seg av besøkstjenesten er ofte eldre mennesker, men også en del yngre mennesker har av forskjellige grunner behov for et medmenneske i hverdagen.

Selv om besøksvennene hovedsaklig er godt voksne mennesker, har vi medlemmer helt ned til 18 år, som er aldersgrensen for  å bli medlem, og stadig flere yngre mennesker oppdager den gjensidige gleden det gir å bli kjent med mennesker i forskjellige livsfaser.

Den beste medisin for et annet menneske

Grunnleggeren av Røde Kors besøkstjeneste, Jens Meinich, sa at den beste medisin for et menneske er et annet menneske. Dette er fremdeles grunnlaget for alt vi gjør i besøkstjenesten.

Bestemmer sammen hva de skal gjøre

Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre; om det er å gå turer eller utføre andre sosiale aktiviteter – eller bare treffes for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle. Besøksvennene lager også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, turer, utflukter, trimgrupper og andre arrangementer.

Besøksvenner er helt vanlige kvinner og menn over 18 år som bruker av sin fritid til å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Røde Kors besøksvenner er mennesker fra alle samfunnslag. Det de har til felles er at de ønsker å gjøre en forskjell for ensomme mennesker.

Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre; om det er å gå turer eller utføre andre sosiale aktiviteter – eller bare treffes for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle. Besøksvennene lager også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, turer, utflukter, trimgrupper og andre arrangementer.

Ensomhet rammer ikke bare eldre, også yngre mennesker opplever ensomhet. Besøkstjenesten er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer kontakt med andre. https://helsenorge.no/psykisk-helse/isolasjon-og-ensomhet

Det er likevel viktig at den som får besøk og den som besøker er komfortable med hverandre, at «kjemien» er god. Røde Kors er opptatt av å trygge både den som får besøk og besøksvennen. Derfor kurses alle besøksvenner før de settes inn i tjeneste. Det stilles ikke krav til formell kompetanse, men alle besøksvenner må først gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring. Hvert tredje år deltar besøksvenner på en evalueringssamtale ved fornying av ID-kortet.

Besøksvenn med hund

Besøksvenn med hund går på besøk i private hjem eller på institusjon sammen med hunden sin. Hunden må være minst to år for å bli besøkshund.

Dette kreves for å bli besøksvenn

  • gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring
  • ha fylt 18 år
  • ha ID-kort
  • delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet

Om du har spørsmål knyttet til Røde Kors besøkstjeneste og vil vite mer om denne aktiviteten ta kontakt med Fana Røde Kors eller du kan registrere deg som frivillig her!
Du kan også sende en SMS VENN til 2272. Så kontakter Røde Kors deg.

Telefon til Røde Kors sentralt er 05003 på dagtid.

Fana Røde Kors © 2023 | Orgnr. 971 352 264