Informasjon / Fana Røde Kors

FanaRK-Morkeste-dag-01.jpg
30/nov/2021

Tirsdag morgen stod medlemmer fra Fana Røde Kors på bybanestoppene på Lagunen og Nesttun. Her kunne forbipasserende varme seg med kaffe, få utdelt drops og reflekser, eller slå av en prat med de frivillige med de oransje refleksvestene. Anledningen var at vi går inn i årets mørkeste tid. Med markeringen av «årets mørkeste dag» ønsker Røde kors å øke bevisstheten rundt ensomhet og hvordan man kan bidra til å lindre den. Aksjonen skal være en påminnelse om hvor stor rolle ett enkeltmenneske kan ha for noen som trenger det.

Vi går inn i den mørkeste måneden i året. En refleks symboliserer Røde Kors sine verdier, at alle skal bli sett, enten man er ung eller gammel eller har gått seg vil. Nå i covid-tiden er det veldig mange som ikke opplever å bli sett, og det er dette vi har lyst å fokusere på, sier Bernt Hindenes

Røde kors oppsummerer hovedbudskapet for «årets mørkeste dag» slik:

  • 1 av 4 føler seg nå mer ensomme enn før pandemien brøt ut. Ta godt vare på hverandre!
  • Ensomhet rammer bredt – spesielt i år. Røde Kors ønsker å løfte oppmerksomheten om ensomhet når dagene er på sitt mørkeste. Ensomheten treffer både unge og eldre.
  • Vi kan alle føle oss ensomme, og vi kan alle være den ene som har stor betydning for andre som er ensomme. Ved å lyse opp årets mørkeste dag er du med på å minne oss alle om betydningen av enkeltmenneskers handlinger.
  • Engasjer deg – bli frivillig! Vil du være med på å bidra? Bli frivillig i Røde Kors – vi har mange aktiviteter som skaper sosiale møteplasser og reduserer ensomhet.


HLR.png
05/apr/2020

Er du nærmest den som blir akutt syk eller skadd er det du som må ta ansvar og hjelpe. Din kunnskap og innsats kan redde liv.

Førstehjelp er ferskvare. Det er viktig å oppdatere seg på førstehjelp hvert andre år.

Undersøkelse av personer som er skadet og/eller bevisstløse:
De første minuttene er avgjørende for hvordan det kommer til å gå med pasienten. Derfor er det viktig at du undersøker pasienten systematisk, ringer etter hjelp og iverksetter nødvendige livreddende tiltak.


digital-senior-1600x-1024x410.jpg
05/apr/2020

Digital senior er en metode for å redusere digital utenforskap, spesialutviklet for eldre. Målet er å hindre og lindre ensomhet gjennom å jobbe for å bryte den digitale isolasjonen som kan oppleves sterkest i den eldste delen av befolkning. Vi trenger deg som er tålmodig og er litt pedagogisk anlagt, og kan love deg en givende rolle med rom for mye personlig utvikling.

Vi håper å kunne starte opp denne aktiviteten senere. Om du kunne tenke deg å bidra, ville det være flott om du melder din interesse til frivillighetskoordinator Ove Rio.

 

Bli med og gjør en forskjell!

Kontakt: ove.rio@redcross.no for påmelding og interesse.


italita-stor-900x.jpg
04/apr/2020

I tillegg til fysisk førstehjelp etter en krise eller ulykke, er det også nødvendig med menneskelig støtte. Her er Røde Kors’ 4 prinsipper for psykososial førstehjelp:

VÆR nærværende. Hold deg så trygg og rolig du kan. Vær oppmerksom på kroppsspråket og stemmeleiet ditt. Presenter deg selv. Avpass øyekontakt og hold passe avstand til den du snakker med. Berøring kan være viktig for å berolige eller få kontakt, men oppleves forskjellig. Spør derfor på forhånd om det passer.

LYTT oppmerksomt. Vær tålmodig. Lytt til både ord og kroppsspråk. Aksepter pauser. Bruk korte setninger og gi klare beskjeder. Informer kort om vanlige krisereaksjoner.

AKSEPTER ulike reaksjoner. Alt fra tydelig sinne, gråt og redsel til stille tilbaketrukkenhet er normale reaksjoner på unormale hendelser. Sjokkreaksjoner skjermer de berørte slik at de får tid til gradvis å ta inn over seg det som har skjedd. La de berørte som ønsker det få snakke om hendelsen og gi dem informasjon om hendelsesforløpet, uten å oppmuntre til å snakke om følelser i den akutte fasen.

GI omsorg og praktisk hjelp. Skjerm berørte og hjelp dem til et trygt sted. Beskytt dem fra tilskuere og media. Forsikre deg om at berørte ikke fryser. Når det er mulig, tilby et teppe og noe å drikke. Sjekk ut umiddelbare behov. Fortell hva som blir gjort og hva du kan bidra med. Hold det du lover. Husk at berørte fortsatt har egne ressurser. Gi støtte slik at berørte kan oppleve noe mestring og opplevelsen av hjelpeløshet reduseres.

 


Fana Røde Kors © 2023 | Orgnr. 971 352 264