Omsorg / Fana Røde Kors

FanaRK-Morkeste-dag-01.jpg
30/nov/2021

Tirsdag morgen stod medlemmer fra Fana Røde Kors på bybanestoppene på Lagunen og Nesttun. Her kunne forbipasserende varme seg med kaffe, få utdelt drops og reflekser, eller slå av en prat med de frivillige med de oransje refleksvestene. Anledningen var at vi går inn i årets mørkeste tid. Med markeringen av «årets mørkeste dag» ønsker Røde kors å øke bevisstheten rundt ensomhet og hvordan man kan bidra til å lindre den. Aksjonen skal være en påminnelse om hvor stor rolle ett enkeltmenneske kan ha for noen som trenger det.

Vi går inn i den mørkeste måneden i året. En refleks symboliserer Røde Kors sine verdier, at alle skal bli sett, enten man er ung eller gammel eller har gått seg vil. Nå i covid-tiden er det veldig mange som ikke opplever å bli sett, og det er dette vi har lyst å fokusere på, sier Bernt Hindenes

Røde kors oppsummerer hovedbudskapet for «årets mørkeste dag» slik:

  • 1 av 4 føler seg nå mer ensomme enn før pandemien brøt ut. Ta godt vare på hverandre!
  • Ensomhet rammer bredt – spesielt i år. Røde Kors ønsker å løfte oppmerksomheten om ensomhet når dagene er på sitt mørkeste. Ensomheten treffer både unge og eldre.
  • Vi kan alle føle oss ensomme, og vi kan alle være den ene som har stor betydning for andre som er ensomme. Ved å lyse opp årets mørkeste dag er du med på å minne oss alle om betydningen av enkeltmenneskers handlinger.
  • Engasjer deg – bli frivillig! Vil du være med på å bidra? Bli frivillig i Røde Kors – vi har mange aktiviteter som skaper sosiale møteplasser og reduserer ensomhet.


Besokmedhund-1024x683.jpg
05/apr/2020

Vårt omsorgsarbeid er basert på Røde Kors’ humanitære verdier og menneskers behov for trygghet og tilhørighet.

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten er den største aktiviteten innenfor omsorgsfeltet.

Tur til Kvila
Helga Samdal har gjennom mange år administrert turene.  Det arrangeres turer i juni og august for beboere på ulike sykehjem I Fana.  Her serveres middag, kaffe og det er litt underholdning.

Besøk på institusjon
Vi har besøksvenner på følgende institusjoner; Mildeheimen, Odinsvei, Søreide, Skjoldtun, Gullstøltunet. Trallevirksomhet på enkelte institusjoner og bingo på Skjoldtun, og besøksvenn med hund på Øvsttunheimen.

Besøk en til en
Hjemmebesøk, besøksvenner som går i private hjem, følgetjeneste til butikker og andre steder som det er behov.


Fana_sos_medier.png
12/nov/2016

Den beste medisinen for et menneske er et annet menneske

I denne videoen fra Hordaland Røde Kors vil dere se litt av mangfoldet av aktiviteter til besøkstjenesten og dere får møte noen av våre flotte frivillige og deltakere.

Besøkstjenesten tilbyr tjenester som:

  • Besøksvenn
  • Besøksvenn med hund
  • Tralletjenesten
  • Turgruppen

Bli frivillig du også i Røde Kors!
http://www.rodekors.no/bli-frivillig/

[youtube id=»mlVXciU7f1k»]

 


Helga-samdal_02.png
06/nov/2016

Helga Samdal er blitt 76 år gammel og er aktiv besøksvenn i Fana Røde Kors. Besøksvennkurset tok hun i Bergen Røde Kors i 2004 og begynte på Kolstihagen sykehjem, men det var Fana som sto henne nærmest og ganske raskt ble hun med i Fana Røde Kors.

Helga har siden 2007 vært en viktig ressurs for Fana Røde Kors og besøkstjenesten. I dag sitter hun i styret og har kontroll på økonomien, men den største innsatsen og det hun brenner for er å sørge for at flest mulig får besøk av besøksvenn. Derfor har hun vært og er organisator for besøksvennene, tatt kontakt med eldreinstitusjonene og sørget for at flere hundre får jevnlig besøkt av en besøksvenn.

Det betyr uendelig mye for dem som sitter alene, enten det er hjemme eller på institusjon. Det er sagt «at den beste medisin er et annet menneske – noen å snakket med».


Fana Røde Kors © 2023 | Orgnr. 971 352 264