Digital opplæring av nye frivillige i Fana Røde Kors

Digital opplæring av nye frivillige i Fana Røde Kors

5. april 2020 av Inger-Johanne Njau
kurs-rK.png

Norges Røde kors har utarbeidet en grunnpakke for digital opplæring av nye frivillige for at nye frivillige som stiller seg til disposisjon nå i disse koronatider skal raskt kunne delta i aktiviteter. Grunnpakken på omlag 25 minutter sikrer en minimumsopplæring av frivillige:

Her følger lenken:Grunnpakke for digital opplæring av nye frivillige (lenke til Didac)

Grunnpakken egner seg for «spontanfrivillige» som skal utføre enkle oppdrag som for eksempel å stå på informasjonstands, kjøre ut mat, handle og så videre.

Grunnpakken sikrer at frivillige får en felles kunnskapsplattform med informasjon om Røde Kors-prinsippene, taushetserklæring, elementær psykososial førstehjelp og varsling i akutte førstehjelpssituasjoner.

Nasjonalkontoret vil jobbe videre med å utvikle digitale løsninger i forbindelse med koronasituasjonen.

Fana Røde Kors © 2023 | Orgnr. 971 352 264