Kan du snakke, kan du bidra

Kan du snakke, kan du bidra

5. mai 2016 av Jonny Mikalsen
RØDE0032-Bilde-BP.jpg

Vis at du tar avstand fra fiendtlig språk på prat.rodekors.no

Røde Kors ønsker at nordmenn skal ta avstand fra fiendtlig språk på nettet. Integrering skjer når vi begynner å snakke sammen. Prater vi mer med hverandre, istedenfor om hverandre, vil vi forstå hverandre bedre. Og dét gir oss et bedre utgangspunkt til å lykkes på sikt.

I videoen leser flyktningbarna hatkommentarer fra nettet.

Fana Røde Kors © 2023 | Orgnr. 971 352 264