1. Tilpass aktivitetene dine etter muligheter og evner.
  2. Ta hensyn til omgivelsene dine.
  3. Vær forberedt på skuffelser og tilbakeslag. Ikke alt kan lykkes hver gang!
  4. Vær rustet til å hjelpe både deg selv og andre.
  5. Gjør gode valg. Gjenkjenn ensomhet og ta kontakt!
  6. Bruk ditt indre kart og kompass. Sett deg mål det er mulig å nå.
  7. Ingen bør gå alene for lenge. Det er en skam å snu ryggen til.

Comments are closed.