Byvettreglene / Fana Røde Kors

Byvettreglene.jpg
21/mar/2016

 

  1. Tilpass aktivitetene dine etter muligheter og evner.
  2. Ta hensyn til omgivelsene dine.
  3. Vær forberedt på skuffelser og tilbakeslag. Ikke alt kan lykkes hver gang!
  4. Vær rustet til å hjelpe både deg selv og andre.
  5. Gjør gode valg. Gjenkjenn ensomhet og ta kontakt!
  6. Bruk ditt indre kart og kompass. Sett deg mål det er mulig å nå.
  7. Ingen bør gå alene for lenge. Det er en skam å snu ryggen til.

Fana Røde Kors © 2023 | Orgnr. 971 352 264